User Tools

Site Tools


isplata_putnih_troskova

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Isplata putnih troškova

putni-troskovi-zahtjevi-2011.jpg

Zaposlenik je upućen na službeni put u Rumunjsku. Putovao je zrakoplovom i u Rumunjsku je koristio taksi za prijevoz. Trebamo li radniku nadoknaditi trošak taksija ili je taj trošak obuhvaćen dnevnicom?

Za troškove nastale na službenom putu treba imati vjerodostojne isprave. Poslodavac može troškove koji nastanu na službenom putu kao što su troškovi smještaja, troškovi prijevoza i dr. podmiriti na način da ih plati izravno pružatelju usluge ili ih može podmiriti sam zaposlenik gotovinom ili karticom te poslije tražiti nadoknadu za iste troškove od poslodavca.

Poslodavci mogu zaposleniku neoporezivo u visini stvarnih izdataka među ostalim nadoknaditi troškove noćenja, cestarina, parkiranja te isto tako i npr. trošak prema računu iz restorana ukoliko se radi o ugošćenju poslovnog partnera.

Zaposleniku je dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo nadoknada za pokriće izdataka hrane, pića i osobnog prijevoza u mjestu odredištu putovanja što znači da bi zaposlenik iz dnevnice trebao pokriti trošak gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza u mjestu u koje je upućen na službeno putovanje.

Troškove taksi prijevoza je moguće priznati u slučaju da je zračna luka dislocirana od mjesta odredišta putovanja te ukoliko je taksi korišten iznimno za prijevoz opreme, dokumentacije ili slično.

Zaposleniku možete nadoknaditi trošak taksi prijevoza ukoliko je isti korišten za prijevoz od zračne luke do hotela ili mjesta sastanka te ukoliko je taxi korišten za prijevoz opreme ili značajne količine dokumentacije.

Međutim, ukoliko je taxi korišten za prijevoz na drugim relacijama unutar mjesta službenog puta zaposlenik isti treba podmiriti iz dnevnice.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-183108.aspx

isplata_putnih_troskova.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)